Menu

Dit is het menu. Hier onder kunt u een pagina uitkiezen!

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

— Aan
Linda Groeneveld
Zonneveldweg 33
info@lindagroeneveld.com

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

  • Besteld op (DD-MM-YYYY) : – Bestelnummer :

  

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): – Factuurnummer

  

— Naam/Namen consument(en) 

 

— Adres consument(en) :

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.